ŚCIÓŁKOWANIE ROŚLIN

Ściółkowanie jest to zabieg polegający na pokrywaniu powierzchni nasadzeń kilkucentymetrową warstwą odpowiedniego materiału, zwykle mielonej kory.
Można też ściółkować innymi materiałami, na przykład ozdobnymi kruszywami (grysem, żwirem).
Warstwa ściółki sprzyja zachowaniu odpowiedniej struktury gleby oraz chroni ją przed erozją.
Zapobiega nadmiernemu parowaniu, wahaniom temperatury i stwarza warstwę izolacyjną, chroniącą rośliny przed mrozem.
ściółka ogranicza też rozrost roślinności niepożądanej i ułatwia usuwanie chwastów.
Zastosowanie ściółki z kory ozdobnej, czy żwiru ma duży wpływ na estetykę rabat.
ściółkę należy raz na jakiś czas uzupełniać.